Institut für Ostseeforschung Warnemünde
IOW Logo

Employees

Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
  Name Org fon fax Room E-Mail
AAmm, Dagmar DIR 107 105 103/V
BBathmann, Ulrich DIR 100 105 114/V
Beck, Kristin DIR 135 105 103/V
DDiehr, Olivia DIR 460 105 235/N
EEscobar Sánchez, Gabriela DIR 403 105 006/DWD
FFensky, Ute DIR 101 105 115/V
Friedland, René DIR 3410 211 105
GGyraite, Greta (D) DIR 394 105 201
HHaseler, Mirco (D) DIR 405 105 006/DWD
Hentzsch, Barbara DIR 102 105 113/V
Hille, Sven DIR 3413 105 116/V
Hoche, Maxi DIR 134 105 009/V
LLabrenz, Regine DIR 124 105 116/V
MMarkfort, Greta DIR 3437 105 007/DWD
PPiehl, Sarah DIR 3473 105 008/DWD
RRehbein, Melanie DIR 461 105 235/N
Ritzenhofen, Lukas (D) DIR 3437 105 007/DWD
Robbe, Esther (D) DIR 394 105 503
SSchernewski, Gerald DIR 207 105 400
Schiele, Kerstin DIR 423 105 405
Schmacka, Franziska DIR 133 105 102/V
Schumacher, Johanna (D) DIR 260 105 503
Sokolov, Evgeny DIR     Uni HRO
Stybel, Nardine (G) DIR     TZW
TThenen, Miriam von DIR 3438 105 504
Thoya, Pascal (G) DIR 279 105 503
Vvon Daacke, Marlene (P) DIR 3413 105 116/V
WWehnert, Hendrikje DIR 102 105 103/V
ZZimmer, Dana DIR 3471 105 009/V

Legend: (G) - Guest; (P) - Trainee; (S) - Student; (D) - PhD student; (A) - Apprentice