IOW Logo

Employees

Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
  Name Org fon fax Raum E-Mail
AAmm, Dagmar DIR 107 105 103/V
BBaccar Chaabane, Amina DIR 158   08/DWD
Bathmann, Ulrich DIR 106 105 102/V
Beck, Kristin DIR 135 105 103/V
Beukel van den, Thomas (P) DIR 405 105 007/DWD
CCahill, Bronwyn DIR 275 105 009/V
DDiehr, Olivia DIR 460 105 235/N
EEscobar Sánchez, Gabriela (D) DIR 403 105 006/DWD
FFensky, Ute DIR 101 105 115/V
HHaseler, Mirco DIR 405 105 007/DWD
Hille, Sven DIR 3413 105 116/V
KKastell, Kirstin DIR 108 105 103/V
LLabrenz, Regine DIR 124 105 116/V
Löschke, Sina DIR   105  
PPiehl, Sarah DIR 3473 105 008/DWD
Premke-Kraus, Matthias DIR 102 440 113/V
RRobbe, Esther (D) DIR 394 105 007/DWD
SSchernewski, Gerald DIR 207 105 400
Schumacher, Johanna DIR 260 105 008/DWD
TThenen von, Miriam DIR 158 105 008/DWD
WWehnert, Hendrikje DIR 103 105 103/V
ZZielinski, Oliver DIR 100 105 114/V

Legend: (G) - Guest; (P) - Trainee; (S) - Student; (D) - PhD student; (A) - Apprentice