Institut für Ostseeforschung Warnemünde
IOW Logo

Employees

Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
  Name Org fon fax Room E-Mail
AAmm, Dagmar DIR 107 105 103/V
Arz, Helge DIR 100 105 114/V
BBathmann, Ulrich DIR 106 105 102/V
Beck, Kristin DIR 135 105 103/V
Braun, Philipp DIR 133 105 102/V
DDiehr, Olivia DIR 460 105 235/N
EEscobar Sánchez, Gabriela (D) DIR 403 105 006/DWD
FFensky, Ute DIR 101 105 115/V
HHaseler, Mirco DIR 405 105 007/DWD
Hentzsch, Barbara DIR 102 105 113/V
Hille, Sven DIR 3413 105 116/V
Hoche, Maxi DIR 134 105 009/V
KKastell, Kirstin DIR 108 105 103/V
LLabrenz, Regine DIR 124 105 116/V
PPiehl, Sarah DIR 3473 105 008/DWD
RRitzenhofen, Lukas (G) DIR 3437 105 006/DWD
Robbe, Esther (D) DIR 394 105 007/DWD
SSchernewski, Gerald DIR 207 105 400
Schiele, Kerstin (G) DIR      
Schmacka, Franziska (G) DIR      
Schumacher, Johanna DIR 260 105 008/DWD
Sokolov, Evgeny DIR     Uni HRO
TThenen von, Miriam DIR 158 105 008/DWD
WWehnert, Hendrikje DIR 103 105 103/V
Wölfel, Jana DIR 109 105 103/V
ZZiegenbalg, Simon (P) DIR      
Zimmer, Dana DIR 3471 105 009/V

Legend: (G) - Guest; (P) - Trainee; (S) - Student; (D) - PhD student; (A) - Apprentice